W wielu przypadkach po odpowiednim przygotowaniem podłoża pod natrysk polimocznika konieczne jest zagruntowanie powierzchni w celu polepszenia adhezji. W przypadku zlekceważenia tego etapu zabezpieczenia, możliwe jest natryśnięcie warstw polimocznika, które nie będzią prawidłowo przylegały do podłoża a tym samym pojawi się ryzyko powstania pęcherzy.

W celu uniknięcia tego typu niespodzianek konieczne jest zastosowanie jedno lub dwuskładnikowych środków gruntujących. Podkłady tego typu mogą być aplikowane za pomocą wałka, pędzla, lub przy użyciu agregatu hydrodynamicznego. Przed nałożeniem warstwy polimocznika warstwę gruntu  można posypać piaskiem kwarcowym o ziarnie od 0.3 do 0.8 mm.

Oferta podkładów gruntujących na polskim rynku jest bogata i obejmuje różnych dostawców. Istotną kwestią przy wyborze gruntu jest sprawdzenie do jakich powierzchni jest on przystosowany. Zapraszamy do odwiedzenia opisów podkładów na naszej stronie.

Powłoki gruntujące.