Podłogi narażone na uszkodzenia mechaniczne i wymagające ciągłej konserwacji potrzebują materiałów, które takie założenia spełnią. Niewątpliwie należą do nich natryskowe żywice polimocznikowe uzupełnione o zabezpieczenia odpowiednim lakierem wierzchnim.