Najskuteczniejszą stosowaną obecnie ochroną betonowych zbiorników na wodę lub inne płyny jest natrysk powłok polimocznikowych. O przewadze tej technologii świadczy otrzymanie jednolitej bezszwowej warstwy odpornej na działania atmosferyczne jak również na szkodliwe działania czynników chemicznych. Typowym zabezpieczeniem wspomnianej wcześniej powierzchni jest nałożenie 2mm warstwy tzw ” czystego polimocznika” po uprzednim przygotowaniu powierzchni.

Należy pamiętać, że powierzchnia pod polimocznik powinna być odtłuszczona, odkurzona, i wolna od nadmiernych zagłębień, które uprzednio należy wypełnić odpowiednim do podłoża materiałem. Zapobiega to niepotrzebnemu zużyciu materiału i zapewnia ciągłość natryskiwanej warstwy.

W przypadku gdy wymagana jest niezmienność kolorów polimocznika lub przeciwdziałanie jego matowieniu należy zastosować warstwę ochronną lub wykorzystywać polimoczniki tzw aromatyczne.