Natryskiwana hydroizolacja polimocznikowo-poliuretanowa ALMACOAT PROTECT jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie metalowe (stal, aluminium), betonowe (lub inne cementowe i konstrukcyjne), drewno lub na poliuretanowe izolacje cieplne. Powłoka ALMACOAT PROTECT jest szybko utwardzalnym uniwersalnym pokryciem bezszwowym stosowanym w miejscach gdzie wymagana są: zabezpieczenie konstrukcji przed woda i parą wodna oraz duża odporność mechaniczna hydroizolacji.

Przeznaczenie

Powłoka ALMACOAT PROTECT stosowana jest do użytku do wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. W szczególności nadaje się na hydroizolacje fundamentów, piwnic, balkonów i tarasów, zielonych dachów, jako system naprawczy bitumicznych pokryć dachowych (papa), wanien przelewowych, na geowłokninę. Powłoka ALMACOAT PROTECT nie jest odporna na działanie promieniowania UV dlatego tez w przypadku stosowania w obiektach narażonych na działanie światła słonecznego niezbędne jest jej zabezpieczenie odpowiednią powłoką ochronną.

Przygotowanie podłoża i nakładanie Almacoat Protect

Powłokę ALMACOAT PROTECT C należy nakładać tylko na odpowiednio przygotowane powierzchnie pionowe i poziome. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone, wolne od tłuszczów, olejów, ciekłych mas bitumicznych i detergentów. Dopuszczalna zawartość wilgoci w betonie to 5%. W przypadku nowego betonu mleczko wapienne powinno być usunięte mechanicznie (śrutownicą, szlifierką diamentową). Powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 ½). Do powierzchni betonowych (lub innych chłonnych) należy bezwzględnie stosować 2-składnikowy epoksydowy środek gruntujący Almacoat Primer Concrete. Do powierzchni stalowych zaleca się stosowanie podkładu antykorozyjnego Almacoat Primer Steel. ALMACOAT PROTECT jest dostępny w 1.5 kg kartridżach o objętościowym stosunku mieszania 1:1. Zalecana grubość powłoki Almacoat Protect 1.5-2.0 mm jest wystarczająca, aby zapewnić dobre właściwości hydroizolacyjne jak również dobra odporność chemiczna i mechaniczna. Powłoka ALMACOAT PROTECT C należy nakładać za pomocą pistoletu pneumatycznego w temperaturze +5° do +35°C. Temperatura podłoża powinna być o 3°C wyższa od punktu rosy. Temperatura kartridża w momencie nakładania powinna wynosić około 20°C. Wydłużony czas reakcji ALMACOAT PROTECT C umożliwia instalatorowi przerwanie natrysku na ok. 5-6 sekund bez konieczności wymiany miksera statycznego. ALMACOAT PROTECT nadaje się również do stosowania na powierzchniach pionowych. Do czyszczenia elementów pistoletu zaleca się rozpuszczalniki o symbolu 8010, 8002, 8016. Powłoka ALMACOAT PROTECT C może zmienić kolor pod wpływem światła słonecznego w ciągu kilku godzin do kilku/kilkunastu dni. Zmiana wyglądu powłoki zależy od nasłonecznienia oraz od zastosowanego pigmentu. Wybarwienia ceglastoczerwone (zmiana na kolor czerwono-pomarańczowy) oraz czarny (zmatowienie, utrata połysku) wykazują stosunkowo dobra tolerancję na starzenie UV. Zmiana koloru nie pogarsza jednak właściwości mechanicznych ani hydroizolacyjnych produktu. W przypadku, kiedy zmiana koloru jest niepożądana należy zastosować wierzchnią warstwę ochronną ALMACOAT UV PROTECT.

 

Odporność na czynniki chemiczne

ALMACOAT PROTECT cechuje dobra odporność na rozcieńczone ługi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne. W przypadku innych substancji chemicznych należy skontaktować się z producentem.

Magazynowanie

Przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C. Podczas przechowywania w temperaturach poniżej +10°C składnik izocyjanianowy może wykrystalizować! W przypadku pojawienia się cząstek stałych należy ogrzać produkt do 40-50°C przez okres 24h. Kartridże należy przechowywać w pozycji poziomej (na leżąco). Umożliwia to łatwiejsze wymieszanie pigmentu w części poliolowej, który może ulec sedymentacji podczas przechowywania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przed użyciem powłoki ALMACOAT PROTECT należy zapoznać się z etykieta na opakowaniu oraz z dołączonymi kartami charakterystyk. Podczas aplikacji produktu należy stosować ubranie ochronne, okulary ochronne oraz ochronę dróg oddechowych (filtry typu A1P2).

TRWAŁOŚĆ WYROBU:

Kartridże należy zużyć przed upływem 3 miesięcy od daty produkcji

źródło: http://www.almacolor.pl/